ŠENFELDOVÁ, Iveta. Platforma pro automatizované generování informačních systémů - Generátor [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.
Uložit do Citace PRO