HOCHMAN, Zdeněk. Sledování pohybu osob ve video sekvenci [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO