RICHTER, Jan. Portace proxy pro zabezpečení elektronické pošty na embedded zařízeni [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55625. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Schäfer.
Uložit do Citace PRO