BEDECS, Jakub. Částicové systémy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.
Uložit do Citace PRO