HRADEČNÝ, Tomáš. 3D uživatelská rozhraní [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55690. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO