VALENTA, Martin. Vyhledávání fotografií podle obsahu [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55791. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO