JAŠEK, Roman. Vizualizace žonglérských vzorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55859. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Rudolf Kajan.
Uložit do Citace PRO