ŠABATA, David. Radiosita na GPU [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55883. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.
Uložit do Citace PRO