TOMAGA, Jakub. Analýza a implementace NNTP protokolu [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55903. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vladimír Janoušek.
Uložit do Citace PRO