POUPĚ, Petr. Webový portál pro přístup ke generátoru VHDL kódů [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2010 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/55957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Straka.
Uložit do Citace PRO