KŘEN, Michal. Generátor manuálu instrukční sady [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO