HORVÁTH, Zsolt. 3D browser fotografií [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.
Uložit do Citace PRO