KŘÍŽ, Radim. Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56094. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO