SMEJKAL, Jakub. 3D aplikace pro platformu Android [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Aleš Láník.
Uložit do Citace PRO