VIERERBL, David. GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO