HÁK, Lukáš. Internetový obchod Galerie obrazů [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56241. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO