BLAHO, Juraj. Klasifikace síťových toků s využitím look-up procesoru [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO