ŠALPLACHTA, Pavel. Aplikace pro odhalování plagiátů [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO