STAŇKOVÁ, Svatava. Vodní svět - rekreační zóna Vyškov [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/563. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO