RŮŽIČKA, Miloslav. Implementace klienta pro ICQ [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-07-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.
Uložit do Citace PRO