MAŇÁK, Libor. Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání) [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56427. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Chrápek.
Uložit do Citace PRO