PAVLICA, Jiří. Paralelní kinematické struktury průmyslových robotů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5643. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO