ČERMÁK, Jakub. Fyzikální simulace pro hru pinball [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Zachariáš.
Uložit do Citace PRO