RAJČOK, Andrej. Emulace paměťových subsystémů v multiprocesorovém prostředí [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Přikryl.
Uložit do Citace PRO