ŠTĚPÁNEK, Adam. Bezpečný transport netflow a ipfix dat [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Podermański.
Uložit do Citace PRO