RÁBEK, Vlastimil. Základní informace a názvosloví k manipulovaným škodným událostem z oboru pojištění motorových vozidel. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 4-15 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56653
Uložit do Citace PRO