LEŽATKA, Lukáš. Náhon - uměle budovaný vodní kanál v obrazu města. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 74-76 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56730
Uložit do Citace PRO