REMO, Jiří. Problematika ochrany památek ve vztazích mezi účastníky obnovy. In: XIII. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009, s. 133-134 [cit. 2020-01-20]. ISBN 978-80-214-3878-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56740
Uložit do Citace PRO