NOVÁK, Petr. Metodika průzkumů a rozborů staveb ve svazku obcí Větrník (Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov). In: XI. Vědecká konference doktorandů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007, s. 67-71 [cit. 2020-06-04]. ISBN 978-80-214-3405-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56785
Uložit do Citace PRO