RUPCIC, S., V. MANDRIC a D. ZAGAR. Reduction of Sidelobes by Nonuniform Elements Spacing of a Spherical Antenna Array. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(1), 299-306 [cit. 2019-03-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56835
Uložit do Citace PRO