PETRZELA, J., Z. HRUBOS a T. GOTTHANS. Modeling Deterministic Chaos Using Electronic Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(2), 438-444 [cit. 2019-08-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56856
Uložit do Citace PRO