BOUKERROUM, F. a F. DJAHLI. Simple and Accurate Method for Microwave Noise Parameters Calculation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(3), 587-593 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56883
Uložit do Citace PRO