KLIMA, M., K. FLIEGEL, P. PATA, et al. DEIMOS – an Open Source Image Database. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 1016-1023 [cit. 2020-06-04]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56904
Uložit do Citace PRO