CERNY, D. a J. DOBES. Common LISP as Simulation Program (CLASP) of Electronic Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(4), 880-889 [cit. 2019-03-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56926
Uložit do Citace PRO