ČÍŽEK, Jan, Michaela MATĚJKOVÁ, Ivo DLOUHÝ, et al. Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens. JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY [online]. Springer, 2015, 24(5), 758-768 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.1007/s11666-015-0240-4. ISSN 1059-9630. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56946
Uložit do Citace PRO