PEPIN, Faustin. Obrobitelnost kompresních kol z titanových slitin [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5697. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO