KOVACS, P. a Zbyněk RAIDA. Global Evolutionary Algorithms in the Design of Electromagnetic Band Gap Structures with Suppressed Surface Waves Propagation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(1), 122-128 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56972
Uložit do Citace PRO