YILMAZ, A. E. Fine-Tuning on the Effective Patch Radius Expression of the Circular Microstrip Patch Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(3), 386-391 [cit. 2020-07-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57008
Uložit do Citace PRO