MASUD RANA, Md, J. KIM a W.-K CHO. LMS Based Adaptive Channel Estimation for LTE Uplink. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 678-688 [cit. 2019-11-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57052
Uložit do Citace PRO