MOTA, S., M. OUTEIRAL GARCIA, A. ROCHA a F. PEREZ-FONTAN. Estimation of the Radio Channel Parameters using the SAGE Algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010, 19(4), 695-702 [cit. 2019-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57054
Uložit do Citace PRO