VRBA, D. a M. POLIVKA. Radiation Efficiency Improvement of Zeroth-Order Resonator Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(1), 1-8 [cit. 2019-08-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57071
Uložit do Citace PRO