KIM, K. Y. Comparative Analysis of Guided Modal Properties of Double-Positive and Double-Negative Metamaterial Slab Waveguides. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(2), 117-123 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57088
Uložit do Citace PRO