MANTEUFFEL, D., M. ARNOLD a P. UHLIG. Considerations on Configurable Multi-Standard Antennas for Mobile Terminals Realized in LTCC Technology. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009, 18(4), 395-401 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57126
Uložit do Citace PRO