RICNY, V. a P. STANCIK. Contactless Area Measurement (Contactless Planimeter). Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(2), 115-118 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57202
Uložit do Citace PRO