ZELA, J., K. HOFFMANN a P. HUDEC. Errors in Measurement of Microwave Interferograms Using Antenna Matrix. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(3), 25-32 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57209
Uložit do Citace PRO