MIKULKA, J. a S. HANUS. Bluetooth and IEEE 802.11b/g Coexistence Simulation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(3), 66-73 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57216
Uložit do Citace PRO