P. V. Y. JAYASREE, V. S. S. N. S. BABA, B. P. RAO, P. V. Y. Jayasree, V. S. S. N. S. Baba, B. P. Rao. Shielding Effectiveness of Laminated Shields. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 30-33 [cit. 2020-06-05]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57245
Uložit do Citace PRO