DOBROVOLNY, M., P. BEZOUSEK a M. HAJEK. Application of a Cumulative Method for Car Borders Specification in Image. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 75-79 [cit. 2020-05-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57252
Uložit do Citace PRO