DREXLER, P. a P. FIALA. Utilization of Faraday Mirror in Fiber Optic Current Sensors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008, 17(4), 101-107 [cit. 2020-01-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57256
Uložit do Citace PRO