RUCKAY, L., Jakub ŠŤASTNÝ a Pavel SOVKA. ICA Model Order Estimation Using Clustering Method. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007, 16(4), 51-57 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57324
Uložit do Citace PRO